Přírodě blízké hospodaření v lesích – Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazu přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

 

Jak postupovat při řešení nadměrných škod způsobených zvěří

Škody zvěří jsou největší překážkou pro dosažení vyšší pestrosti lesů, důležité pro jejich odolnost a schopnost adaptovat se na změny klimatu. K řešení nadměrných škod zvěří zveřejňujeme návody, pomůcky, vzory podání orgánům státní správy a další dokumenty v samostatné sekci tohoto webu: https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/

Dočtěte se o nás více

Bleskové zprávy

Novinky 21.4.2024

Pavel Bednář obdržel Cenu Jiřího Nováka za výzkum modřínu (projekt LARIXUTOR):

https://silvarium.cz/lesnictvi/letosni-cena-ing-jiriho-novaka-byla-udelena-pavlu-bednarovi-za-vyzkum-modrinu

Gratulujeme!


Příspěvek k diskusi o ukládání uhlíku v lesních půdách: ZÁSOBY UHLÍKU V LESNÍCH PŮDÁCH A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – REVIEW, publikovaný v aktuálním vydání Zpráv lesnického výzkumu


Pozvánka na seminář, který představí revidovanou verzi Českého Standardu FSC a nástroje, které usnadní jeho zavedení. Seminář je určen jak pro stávající držitele certifikátu, tak pro vlastníky lesů nebo odběratele dřevní suroviny, kteří by se o FSC certifikaci lesů chtěli dozvědět více. Více informací, včetně registračního formuláře, najdete v pozvánce.


 

Nabídka práce:

Dear friends of the UNESCO beech WHS,

As already arranged long time ago, the Slovak team will take over my role as coordinator of the Unesco Beech WHS.

Can you help us to communicate the following vacancy for our new director in your network?

 

Are you ready to stand for old beech stands?

Then, apply for the position of director responsible for managing UNESCO serial property in 18 different countries. We are looking for inovative mind in terms of managing processes and projects and respectfull spirit towards outstanding value of old beech forests and people who care of them.

If you feel like a right person, apply until 26.4.2024 via link -> https://forms.gle/xrSpcJDQ1ooNsw8DA

More information about the position you will find here -> https://www.profesia.sk/praca/ministerstvo-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky/O4804712?mode=23

 

Kind regards,

Caroline Celis

 

Coordinator of Unesco WHS

“ Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“


 

Více informací

Novinky 13.4.2024

Finalizujeme pozvánku na volební členskou schůzi, která bude v již dříve zveřejněném termínu 16. – 17.5.2024 v Rožmitále pod Třemšínem.

Členové a členky, kteří dluží členské příspěvky, obdrželi od tajemníka osobní e-mail s výzvou k úhradě dlužné částky do 30.4.2024. Součástí výzvy je upozornění na ustanovení stanov PSB v čl. 10 písm. b, podle kterého nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě automaticky zaniká členství.

Na YouTube kanál PSB jsme přidali další bonus k filmu Naslouchat lesu – rozhovor s Tomášem Vrškou o inspiraci přirozenými lesy.

Více informací

Novinky 7.4.2024

Adaptace lesů

Profesor Tomáš Hlásny jako lídr nového výzkumného pracoviště při ČZU v Praze, zaměřeného na výzkum adaptace lesů, nás požádal o zveřejnění dotazníku, týkajícího se názorů na možnosti adaptace lesů na klimatickou změnu. Prosím podpořte tento výzkum vyplněním dotazníku, zabere vám to kolem 20 minut a je anonymní. Dotazník bude otevřený přibližně do 25.4.2024.

Odkaz na dotazník


Myslivost

Jan Duda vyhledal na internetu následující nahrávky. Rádi je zveřejňujeme, zejména informace od znalce rakouského prostředí Dr. Vodňanského jsou u nás myslím málo známé, a přitom důležité pro pochopení, jak by měla myslivost v normální demokratické společnosti fungovat:

Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivosti:

Myslihost 012 Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivost – YouTube

Rozhovor s Dr. Miroslavem Vodňanským o tom, jak je organizována a řízena myslivost v Rakousku (dvě nahrávky):

MysliHost 010 Organizace myslivosti v Rakousku (youtube.com)

MysliHost 013 Stavy a lovy zvěře v Rakousku (youtube.com)


 

Více informací

Aktuálně

Dokumentární film Naslouchat lesu

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Projekt Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe

Pro Silva Bohemica měla tu čest být partnerem projektu „Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření“ (výzva REINE, Norské fondy 2014-2021, řešitel: MENDELU, spoluřešitel: Pro Silva Bohemica), jehož hlavním výstupem byla i nová učebnice Ekologie lesa – jak se les mění a funguje (dostupná zde).

Dokumentární film Naslouchat lesu

V rámci projektu vznikl i dokumentární film Naslouchat lesu, ve kterém vystupují někteří spoluautoři učebnice, a který přibližuje téma ekologie lesa a přírodě blízkého hospodaření široké veřejnosti. Film byl/bude uveden na festivalech dokumentárních filmů Ekofilm, Prague Science Film Festival, Agrofilm (SK), a Academia Film Olomouc.

24.3.2024 bude film odvysílaný na ČT2 a následně bude volně dostupný v iVysílání České televize na stránce pořadu. Zde bude dostupná i verze filmu s anglickými titulky.

Dokumentární film je určen pro širší veřejnost, zejména diváky se zájmem o přírodu a ekologii.

Trailer k filmu níže.

Rozhovor o vzniku filmu s jedním z autorů, Karlem Svobodou: odkaz na rozhovor na Silvariu

Video-bonusy

Po odvysílání filmu budou na Youtube kanálu Pro Silva Bohemica postupně uveřejněny i video-bonusy, které obsahují delší verze rozhovorů s odborníky vystupujícími ve filmu a které nabízejí užitečné informace a zkušenosti na témata jako je změna klimatu (Alexandr Ač a Radek Pokorný), lesní půda (Pavel Rotter), inspirace z přirozených lesů pro lesní hospodaření (Tomáš Vrška), ekologické lesnictví (Petr Kjučukov) a nízký a střední les (Jan Kadavý).

Video-bonusy jsou pak určeny především pro odbornější veřejnost, resp. pro diváky s hlubším zájmem o věc a můžou být využity i např. jako doplněk k výuce studentů.

Více informací

Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe

Novinky, Pro lesníky

Zveřejňujeme prezentaci doc. Tomáše Kušty (ČZU Praha), kterou v loňském roce doprovázel svou přednášku v rámci workshopu „Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe“, probíhajícího již třetím rokem v Liberci.

Souborem opatření v myslivecké praxi přispívají v dané honitbě k harmonizaci vztahu mezi zvěří a prostředím. Významnou motivací ke změnám myslivecké praxe byly obavy z hrozících škod, které by mohli uplatňovat vlastníci honebních pozemků. Jedná se např. o intenzivní intervalové lovy s dlouhými obdobími „klidu zbraní“, včasné provedení plánovaného odlovu (v zimě už musí mít zvěř klid), celkové navýšení lovu srnčí zvěře na 7-8 ks/100 ha ročně, výrazné zvýšení lovu srn s cílem dosáhnout poměru pohlaví 1:1, apod.

Odkaz na prezentaci

Více informací

Seminář o provozní statistické inventarizaci, Křtiny 23.2.2024

Novinky, Pro lesníky

Ve Křtinách na půdě Školního lesního podniku Masarykův les proběhl dne 23.2.2024 seminář Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.

Dopolední prezentace s velkým prostorem pro diskusi proběhly v kongresovém sálu zámku s kvalitním technickým zázemím. Prezentace zveřejníme, jakmile je obdržíme od autorů.

Odpolední exkurze pod vedením Jany a Michala Kneiflových nás zavedla do odd. 146 na polesí Habrůvka poblíž PP Rudice – Seč. Mohli jsme tam konfrontovat s porostní skutečností původní porostní mapu s věkovými třídami a novou mapou s barevně odlišenými převažujícími tloušťkovými třídami a vyzpovídat místního hajného, přičemž jsme si vyslechli, že první zděšení bylo veliké, ale zvyknout se dá… Pamětníci si možná vzpomenou, jaké zděšení bylo u revírníků LČR, když v 90. letech z LHP zmizely předpisy probírek a MÚ – a jak rychle si zvykli.

Odpoledne a večer předešlého dne proběhlo poslední setkání Rozšířeného výboru PSB v tomto volebním období. Jménem předsedy děkuji členům za jejich čas a výbornou spolupráci po celou dobu od posledních voleb v Hradci Králové.

Odkazy na dokumenty ze semináře (zveřejněno se souhlasem autorů):

Tomáš Vrška: Proč použít kontrolní metodu HÚL

Michal Kneifl: Užití kontrolní metody v LHP pro ŠLP Křtiny

Ivo Březina a Čestmír Šnoblt: Dopad chybějících údajů v LHP na lesní provoz

Jana Kneiflová: Průvodce terénní exkurzí

Seznam účastníků

 

Více informací