Buk lesní – pěstování, zpracování, perspektivy

Prezentace jednotlivých přednášek ze semináře na Vláře, 16.-17.5.2019

David Janík: Prostorové vzory tloušťkového růstu buku lesního na cestě do hlavní porostní úrovně aneb Kde stromy nejrychleji tloustnou?

Vladimír Tesař: Pěstební systémy bukového hospodářství

Jaroslav Turek: Práce s bukem a přimíšenými dřevinami na LS Luhačovice

Dušan Mikuš: Buk na Slovensku – Úvod do problematiky

Milan Saniga (přednesl Dušan Mikuš): Modely obhospodarovania bukových porastov pri prebiehajúcej klimatickej zmene

Dušan Mikuš: Obnova a výchova bukových porastov na LS Duchonka

Antonín Martiník: Optimalizace lesnického hospodaření v sesuvových oblastech

Jan Václavík: Představení společnosti DYAS – významného zpracovatele bukového dříví

Jaroslav Turek: Předexkurzní seznámení s LS Luhačovice

Pavel Rotter, Tomáš Chabada: Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech

Jaroslav Turek: Průvodce exkurzí na revírech Sidonie a Štítná nad Vláří