Cena Pro Silva Bohemica

Počínaje rokem 2019 jsme začali oceňovat „Cenou Pro Silva Bohemica“ osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj nepasečného lesnictví. Jde o čestnou cenu a osobnosti k jejímu udělení navrhují a schvalují členové Rozšířeného předsednictva PSB.

Přehled udělených cen a medailonky oceněných osobností:

2020 – Klokočná

2019 – Vlára