Články v kategorii „Bleskové zprávy“

Na hlavní stránce se zobrazují jen poslední tři články v této rubrice. Všechny ostatní najdete v tomto Archivu.

Novinky 21.4.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Pavel Bednář obdržel Cenu Jiřího Nováka za výzkum modřínu (projekt LARIXUTOR):

https://silvarium.cz/lesnictvi/letosni-cena-ing-jiriho-novaka-byla-udelena-pavlu-bednarovi-za-vyzkum-modrinu

Gratulujeme!


Příspěvek k diskusi o ukládání uhlíku v lesních půdách: ZÁSOBY UHLÍKU V LESNÍCH PŮDÁCH A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – REVIEW, publikovaný v aktuálním vydání Zpráv lesnického výzkumu


Pozvánka na seminář, který představí revidovanou verzi Českého Standardu FSC a nástroje, které usnadní jeho zavedení. Seminář je určen jak pro stávající držitele certifikátu, tak pro vlastníky lesů nebo odběratele dřevní suroviny, kteří by se o FSC certifikaci lesů chtěli dozvědět více. Více informací, včetně registračního formuláře, najdete v pozvánce.


 

Nabídka práce:

Dear friends of the UNESCO beech WHS,

As already arranged long time ago, the Slovak team will take over my role as coordinator of the Unesco Beech WHS.

Can you help us to communicate the following vacancy for our new director in your network?

 

Are you ready to stand for old beech stands?

Then, apply for the position of director responsible for managing UNESCO serial property in 18 different countries. We are looking for inovative mind in terms of managing processes and projects and respectfull spirit towards outstanding value of old beech forests and people who care of them.

If you feel like a right person, apply until 26.4.2024 via link -> https://forms.gle/xrSpcJDQ1ooNsw8DA

More information about the position you will find here -> https://www.profesia.sk/praca/ministerstvo-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky/O4804712?mode=23

 

Kind regards,

Caroline Celis

 

Coordinator of Unesco WHS

“ Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“


 

Více informací

Novinky 13.4.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Finalizujeme pozvánku na volební členskou schůzi, která bude v již dříve zveřejněném termínu 16. – 17.5.2024 v Rožmitále pod Třemšínem.

Členové a členky, kteří dluží členské příspěvky, obdrželi od tajemníka osobní e-mail s výzvou k úhradě dlužné částky do 30.4.2024. Součástí výzvy je upozornění na ustanovení stanov PSB v čl. 10 písm. b, podle kterého nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě automaticky zaniká členství.

Na YouTube kanál PSB jsme přidali další bonus k filmu Naslouchat lesu – rozhovor s Tomášem Vrškou o inspiraci přirozenými lesy.

Více informací

Novinky 7.4.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Adaptace lesů

Profesor Tomáš Hlásny jako lídr nového výzkumného pracoviště při ČZU v Praze, zaměřeného na výzkum adaptace lesů, nás požádal o zveřejnění dotazníku, týkajícího se názorů na možnosti adaptace lesů na klimatickou změnu. Prosím podpořte tento výzkum vyplněním dotazníku, zabere vám to kolem 20 minut a je anonymní. Dotazník bude otevřený přibližně do 25.4.2024.

Odkaz na dotazník


Myslivost

Jan Duda vyhledal na internetu následující nahrávky. Rádi je zveřejňujeme, zejména informace od znalce rakouského prostředí Dr. Vodňanského jsou u nás myslím málo známé, a přitom důležité pro pochopení, jak by měla myslivost v normální demokratické společnosti fungovat:

Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivosti:

Myslihost 012 Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivost – YouTube

Rozhovor s Dr. Miroslavem Vodňanským o tom, jak je organizována a řízena myslivost v Rakousku (dvě nahrávky):

MysliHost 010 Organizace myslivosti v Rakousku (youtube.com)

MysliHost 013 Stavy a lovy zvěře v Rakousku (youtube.com)


 

Více informací

Novinky 24.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky, Pro veřejnost

Dokumentární film našich filmařů Karla a Lucie Svobodových Naslouchat lesu byl odvysílán dnes na ČT2. Nadále bude dostupný na iVysílání České televize na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15347441418-naslouchat-lesu/

Film byl vytvořen s podporou Norských fondů a České televize v rámci projektu, jehož řešitelem byla Mendelova univerzita v Brně a spoluřešitelem Pro Silva Bohemica. Ve filmu vystupuje Milan Hron a řada dalších členů PSB.

Rozhovor s autorem o filmu a procesu jeho vzniku najdete zde: rozhovor s Karlem Svobodou na Silvariu.

Prvotním výstupem projektu byla kniha Ekologie lesa – Jak se les mění a funguje. V loňském Ekolistu o knize vyšel článek z pera jednoho z editorů, Pavla Rottera.

Na následujících odkazech jsou slíbené „videobonusy“, které vznikly jako doplněk knihy Ekologie lesa. Zatím první tři, celkem jich bude osm. Po spuštění konkrétního videa si můžete v jeho popisu rozkliknout obsah, kde jsou jednotlivé otázky položené moderátorem a kde máte možnost si otevřít jen tu otázku, která vás aktuálně zajímá.

Více informací

Novinky 17.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Nové číslo čtvrtletníku Ekologické lesnictví: https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2024/03/Ekologicke-lesnictvi-c.-4-brezen-2024.pdf

Pořad České televize, který podává přehled o současném dění okolo novely zákona o myslivosti: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/224562248410006/

Na stránce https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/ byla vložena aktuální verze tabulky pro výpočet škod zvěří, kde byly aktualizovány tabulkové hodnoty dle vyhl. 440/2023 Sb., účinné od 1.1.2024.

PREZENTACE doc. Tomáše Kušty (ČZU Praha), kterou v loňském roce doprovázel svou přednášku v rámci workshopu „Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe“

 

Více informací

Novinky 3.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Na zřejmě poslední schůzi rozšířeného výboru v tomto volebním období, která se konala ve Křtinách 22.3.2024, jsme projednávali zejména přípravu na volební výroční členskou schůzi, která bude v Rožmitálu 16. – 17. května 2024 a která bude spojena s exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského na polesí Rožmitál. Na členské schůzi musíme dle stanov zvolit nového předsedu, nové členy výboru a kontrolní komise. Na jednání jsme rozhodli navrhnout rozdělení role tajemníka a hospodáře na více rolí, z nichž většinu nemusí nutně plnit volený člen výboru, typicky například roli účetního, správce webu a podobně. Podrobnosti o navržených rolích a jejich náplni budou předmětem samostatného dopisu s výzvou členům, aby nabídli své schopnosti pro jednotlivé role.


Informace o semináři s exkurzí ve Křtinách 23.2.2024: Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb. včetně prezentovaných příspěvků a terénního průvodce.


Dokumentární film připravený společně Lesy ČR a ČMMJ o problematice škod zvěří: odkaz na film

Více informací

Novinky 11.2.2024

Bleskové zprávy

PSB jako účastník připomínkového řízení k vládnímu návrhu novely zákona o myslivosti podala 7.2.2024 vyjádření k vypořádání připomínek ze strany MZe. V průvodním dopise konstatujeme, že naše připomínky považujeme ve většině za nevypořádané a v příloze posíláme podrobné vyjádření včetně obrazové přílohy dokumentující, proč považujeme za zásadně chybný návrh MZe, aby se z uplatňovaných škod vyňaly škody okusem na přirozené obnově.

V pátek 16. února uzavřeme přihlašování na seminář Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb. ve Křtinách, 23.2.2024. Zatím jsou volná místa. Odkaz na pozvánku a přihlášku: https://prosilvabohemica.cz/pozvanka-do-krtin-na-seminar-s-exkurzi/

Více informací

Novinky 28.1.2024

Bleskové zprávy

V našem e-shopu přibyla novinka – útlá knížka o pařezinách: Odrůstat ze svých pařezů (upoutávka). Deset odborníků v ní předkládá deset různých pohledů na výmladkové lesy. Knížku zasíláme zdarma, jen za poštovné. Je dostupná i v elektronické verzi.

Stále je možné se přihlašovat na seminář o provozní statistické inventarizaci ve Křtinách.

Všechna starší vydání Novinek najdete zde: archiv novinek

Více informací

Novinky 7.1.2024

Bleskové zprávy

Platba členských příspěvků od 1.1.2024. Členská schůze 25.5.2023 v Bílé schválila zvýšení členských příspěvků od 1.1.2024 na 200 Kč (100 Kč pro důchodce, studenty a osoby na mateřské). Upravte si prosím výši platby v trvalých příkazech, pokud je máte zřízené. Číslo účtu pro platbu: 2502093699/2010. Lhůta pro zaplacení dle stanov je do konce února běžného roku. Členové, kteří dluží loňské příspěvky, dostali e-mailem výzvu k úhradě dluhu do konce ledna. Nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě v přiměřené lhůtě znamená dle stanov automaticky ukončení členství. Své platby si můžete průběžně kontrolovat v seznamu členů po přihlášení v neveřejné části webu, tam taky najdete svůj variabilní symbol a číslo účtu. Platby vkládám do evidence obvykle několikrát v měsíci, nejpozději po ukončení měsíce

Sborník příspěvků na Myslivecké konferenci 12.12.2023 v Ostravě, s referáty Kamila Turka o „Mysliveckém plánování na základě stavu ekosystému„, Tomáše Kuncy o Novelizaci zákona o myslivosti a Jiřího Grody o vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch u LČR.

První známé termíny akcí PSB (najdete v kalendáři na webu):

  • 22. 2. 2024 od 16:00: Rozšířený výbor PSB, Křtiny – navazuje na odložený seminář o kontrolní metodě HÚL
  • 23. 2. 2024: Odborný seminář o kontrolní metodě HÚL dle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.
  • 16. – 17. 5. 2024: Volební členská schůze PSB, seminář a exkurze, Rožmitál pod Třemšínem
  • 20. 6. 2024: Odborný seminář, Křtiny, ve spolupráci s VÚLHM, MENDELU a ŠLP: Dřeviny, provenience a pěstění postupy v suchem nejvíce zasažených oblastech ČR – Jak dalece jsou řešením nepůvodní dřeviny.

V sekci Odkazy – ostatní tuzemské zdroje byl přidán přímý odkaz na YouTube kanál ŠLP Masarykův les, kde jsou zveřejňována videa natočená v „kuchyni“ ŠLP. Mimo jiné je tam krátký vzpomínkový film na jednoho z otců zakladatelů PSB, člena s číslem průkazky 1, Jiřího Truhláře.

 

Více informací

Novinky 21. 12. 2023

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Nové číslo on-line časopisu Ekologické lesnictví vydavatele Miloslava Singra vyšlo 18. – 19.12.2023. Ke stažení také zde: Ekologické lesnictví 3/2023. Toto číslo je věnováno diferencované probírce jako prvnímu kroku na cestě k ekologickému lesu. Archiv všech vydání je zde: archiv Ekologické lesnictví

Přečtěte si rozhovor s Vladislavem Ferklem v Ekolistu: Popisuje v něm svou cestu a motivace k přírodě blízkému hospodaření.

Do archivu akcí u záznamu ze studijní cesty na Slovensko byl doplněn článek Jana Kozla v časopisu Příroda.

Na webu projektu LARIXUTOR byly zveřejněny výzkumné zprávy, referující o dílčích, avšak významných výsledcích dosavadního řešení projektu.

V nakladatelství Lesnická práce vyšla monografie o jedli bělokoré kolektivu autorů z VÚLHM pod vedením J. Nováka a D. Kacálka. K zakoupení zde: https://knihkupectvi.silvarium.cz/knihy

Po rozebrání knihy Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu se připravuje dotisk 1. vydání z r. 2010. Pro předběžné zjištění zájmu o tuto knihu spustili kolegové z Pro Silva Slovakia dotazník, kde se mohou nezávazně přihlásit i zájemci z ČR.

Více informací