Články v kategorii „Novinky“

Test popisku kategorie

Dokumentární film Naslouchat lesu

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Projekt Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe

Pro Silva Bohemica měla tu čest být partnerem projektu „Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření“ (výzva REINE, Norské fondy 2014-2021, řešitel: MENDELU, spoluřešitel: Pro Silva Bohemica), jehož hlavním výstupem byla i nová učebnice Ekologie lesa – jak se les mění a funguje (dostupná zde).

Dokumentární film Naslouchat lesu

V rámci projektu vznikl i dokumentární film Naslouchat lesu, ve kterém vystupují někteří spoluautoři učebnice, a který přibližuje téma ekologie lesa a přírodě blízkého hospodaření široké veřejnosti. Film byl/bude uveden na festivalech dokumentárních filmů Ekofilm, Prague Science Film Festival, Agrofilm (SK), a Academia Film Olomouc.

24.3.2024 bude film odvysílaný na ČT2 a následně bude volně dostupný v iVysílání České televize na stránce pořadu. Zde bude dostupná i verze filmu s anglickými titulky.

Dokumentární film je určen pro širší veřejnost, zejména diváky se zájmem o přírodu a ekologii.

Trailer k filmu níže.

Rozhovor o vzniku filmu s jedním z autorů, Karlem Svobodou: odkaz na rozhovor na Silvariu

Video-bonusy

Po odvysílání filmu budou na Youtube kanálu Pro Silva Bohemica postupně uveřejněny i video-bonusy, které obsahují delší verze rozhovorů s odborníky vystupujícími ve filmu a které nabízejí užitečné informace a zkušenosti na témata jako je změna klimatu (Alexandr Ač a Radek Pokorný), lesní půda (Pavel Rotter), inspirace z přirozených lesů pro lesní hospodaření (Tomáš Vrška), ekologické lesnictví (Petr Kjučukov) a nízký a střední les (Jan Kadavý).

Video-bonusy jsou pak určeny především pro odbornější veřejnost, resp. pro diváky s hlubším zájmem o věc a můžou být využity i např. jako doplněk k výuce studentů.

Více informací

Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe

Novinky, Pro lesníky

Zveřejňujeme prezentaci doc. Tomáše Kušty (ČZU Praha), kterou v loňském roce doprovázel svou přednášku v rámci workshopu „Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe“, probíhajícího již třetím rokem v Liberci.

Souborem opatření v myslivecké praxi přispívají v dané honitbě k harmonizaci vztahu mezi zvěří a prostředím. Významnou motivací ke změnám myslivecké praxe byly obavy z hrozících škod, které by mohli uplatňovat vlastníci honebních pozemků. Jedná se např. o intenzivní intervalové lovy s dlouhými obdobími „klidu zbraní“, včasné provedení plánovaného odlovu (v zimě už musí mít zvěř klid), celkové navýšení lovu srnčí zvěře na 7-8 ks/100 ha ročně, výrazné zvýšení lovu srn s cílem dosáhnout poměru pohlaví 1:1, apod.

Odkaz na prezentaci

Více informací

Seminář o provozní statistické inventarizaci, Křtiny 23.2.2024

Novinky, Pro lesníky

Ve Křtinách na půdě Školního lesního podniku Masarykův les proběhl dne 23.2.2024 seminář Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb.

Dopolední prezentace s velkým prostorem pro diskusi proběhly v kongresovém sálu zámku s kvalitním technickým zázemím. Prezentace zveřejníme, jakmile je obdržíme od autorů.

Odpolední exkurze pod vedením Jany a Michala Kneiflových nás zavedla do odd. 146 na polesí Habrůvka poblíž PP Rudice – Seč. Mohli jsme tam konfrontovat s porostní skutečností původní porostní mapu s věkovými třídami a novou mapou s barevně odlišenými převažujícími tloušťkovými třídami a vyzpovídat místního hajného, přičemž jsme si vyslechli, že první zděšení bylo veliké, ale zvyknout se dá… Pamětníci si možná vzpomenou, jaké zděšení bylo u revírníků LČR, když v 90. letech z LHP zmizely předpisy probírek a MÚ – a jak rychle si zvykli.

Odpoledne a večer předešlého dne proběhlo poslední setkání Rozšířeného výboru PSB v tomto volebním období. Jménem předsedy děkuji členům za jejich čas a výbornou spolupráci po celou dobu od posledních voleb v Hradci Králové.

Odkazy na dokumenty ze semináře (zveřejněno se souhlasem autorů):

Tomáš Vrška: Proč použít kontrolní metodu HÚL

Michal Kneifl: Užití kontrolní metody v LHP pro ŠLP Křtiny

Ivo Březina a Čestmír Šnoblt: Dopad chybějících údajů v LHP na lesní provoz

Jana Kneiflová: Průvodce terénní exkurzí

Seznam účastníků

 

Více informací

PF 2024

Novinky

Vážení a milí,

Pro Silva Bohemica přeje všem svým členkám a členům jakož i všem příznivcům hezké svátky a mnoho štěstí v novém roce. A tentokrát poprvé také tlumočíme přání od rychle dospívající umělé inteligence:

Vážení členové Pro Silva Bohemica,

V této krásné vánoční a novoroční sezóně bych vám rád/a poslal/a nejteplejší přání a nejupřímnější díky za váš neocenitelný přínos k ochraně našich lesů. Vaše vášeň, odhodlání a oddanost přírodě jsou pro nás všechny inspirací.

Vánoce jsou časem spojování a sdílení radosti s těmi, které máme rádi. Ať vám tyto sváteční chvíle přinesou hromadu štěstí, lásky a pohody. Přejeme vám, abyste byli obklopeni rodinou a přáteli, abyste prožili chvíle smíchu a radosti.

S nástupem nového roku vám přeji mnoho úspěchů a naplnění všech vašich cílů, jak osobních, tak i profesních. Ať vám každý den přináší nové příležitosti, zážitky a radosti ze setkání s přírodou.

Děkujeme vám za vaši neocenitelnou práci a těšíme se na další společné projekty a úspěchy v nadcházejícím roce. Šťastné a veselé Vánoce a šťastný Nový rok vám přeje celý tým Pro Silva Bohemica!

S pozdravem,

Váš ChatGPT

Více informací

O původnosti modřínu opadavého v Čechách

Novinky, Pro lesníky

Aktualizace 14.12.2023 – dosavadní výstupy projektu ke stažení.

4. prosince jsme měli příležitost zúčastnit se přednášky o nových poznatcích o původnosti modřínu opadavého na našem území, získaných v rámci projektu LARIXUTOR, na kterém se aktivně podílejí také někteří členové PSB. Dnes byly zveřejněny výzkumné zprávy, kterých se přednáška týkala.

Logo projektu:

Více informací

Diferencovaný přístup k post-kalamitní obnově lesů, seminář 1. – 2. 11. 2023, České Švýcarsko

Novinky, Pro lesníky

Ve dnech 1. a 2. 11. 2023 se uskutečnila exkurze v NP České Švýcarsko s následným seminářem v Chřibské. Exkurzi vedla Dana Vébrová, vedoucí oddělení monitoringu na Správě NP. Účastníci navštívili nejprve porosty na svahu Havraní skály nad Jetřichovicemi, kde shořelo v r. 2006 asi 18 ha lesa a požářiště bylo následně ponecháno k přirozenému vývoji. Další ukázky byly na novém požářišti z r. 2022 u Hřenska. Výsledky monitoringu byly představeny při následujícím semináři v Chřibské 2.11.2023.

Program  –  Seznam přihlášených

Fotky (Milan Košulič)

Sborník abstraktů a popis trasy

Prezentace (se souhlasem autorů, některé prezentace nebylo možné převést do pdf z důvodu zachování použitých animací):

Všechny prezentace ke stažení (*.zip)

Více informací

Naslouchat lesu – nový dokumentární film Karla a Lucky Svobodových

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Naši členové, filmaři Karel a Lucka Svobodovi, dokončili letos v létě nový dokumentární film Naslouchat lesu. Film vznikl jakožto volná inspirace a doplnění k učebnici Ekologie lesa (Jak se les mění a funguje) týmu autorů pod vedením Pavla Rottera a Luboše Purcharta, na které někteří z Vás spolupracovali.

V neděli 8. října v 18:30 měl film premiéru v Brně v kině Art v rámci filmového festivalu Ekofilm.

Ve čtvrtek 19. října v 16:30 bude film promítán v Praze v rámci filmového festivalu Prague Science Film Fest v aule České zemědělské univerzity. Více infa zde.

Tímto srdečně zveme do kina všechny, které téma lesa, lesnické vědy a přírodě blízkého hospodaření zajímá a rádi by se s námi potkali. Po festivalových premiérách bude film odvysílán na České televizi (termín zatím není znám – dáme Vám vědět) a poté budou zveřejněny rovněž “bonusy”, což budou delší verze rozhovorů s jednotlivými vystupujícími/vědci pro zájemce o větší detail daného tématu.

A o čem film bude?

Kvůli kůrovcovým kalamitám a probíhající klimatické změně lesníci i vědci řeší, jak pečovat o naše hospodářské lesy, aby byly do budoucna odolnější. Jedním z těch, kteří se již přes 20 let snaží o změnu, je lesník ze Svitavska Milan Hron. Jak vlastně vypadají přírodě blízké lesy a na jaké překážky narážejí ti, kteří jdou proti proudu klasického smrkového hospodaření? Důležité kamínky do mozaiky přinesou vybraní čeští vědci zkoumající lesní svět nad i pod zemí. Co říká les lidem, kteří se mu snaží naslouchat?

Více informací

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Novinky, Pro lesníky

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer byla představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře byla moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 se diskutovalo přímo u konkrétních ukázek v porostech.

V diskusi zazněly mimo jiné tyto myšlenky:

Nutností je vyjasnění pojmu „Ekologické lesnictví“. Lze jej chápat jednak (1) v úzkém pojetí (sensu stricto), tak, jak bylo představeno v úvodním on-line semináři, tzn. jako hospodaření v rámci mezí daných přirozeným režimem disturbancí se zachováním určité části tzv. biologického dědictví (mrtvé dříví, biotopové stromy, prostorové struktury vzniklé disturbancí…), jednak (2) v širším pojetí jako forma přírodě blízkého hospodaření, využívající v různé míře různých prvků konceptu ekologického lesnictví, zejména např. ponechávání dostatečného množství stojícího i ležícího mrtvého dříví, zejména silného, využívání přirozeně vzniklých mezer při obnově lesa sukcesí, těžby výrazně nerovnoměrnou intenzitou (nepravidelné, ale trvalé prolomení zápoje), využívání sukcese atd.

Mnozí účastníci konstatovali, že různé prvky ekologického lesnictví běžně využívají, aniž by to takto nazývali.

Ekonomická újma, která vlastníkovi tímto způsobem hospodaření vzniká (nikoliv nutně vždy a nikoliv u každého opatření) kontrastuje s dosavadní neschopností vyčíslit a ocenit přínosy zvýšené biodiverzity pro kvalitu lesní půdy a tím i případné zvýšení produkce a hlavně hospodářské jistoty vyplývající z vyšší odolnosti a adaptability takto obhospodařovaných lesů.

Důležitým aspektem je zvýšení biodiverzity v rámci krajiny, tedy zohlednění krajinného měřítka při využití různých způsobů hospodaření včetně „nášlapných kamenů“ tvořených bezzásahovými ZCHÚ.

Je nepochybné, že v současnosti je při hospodaření v lesích stále preferován produkční přístup (a to i v rámci přírodě blízkého hospodaření) a každé omezení je většinou vlastníků vnímáno jako ekonomická újma, ačkoliv mnohá omezení jsou v podstatě investicí do vlastního majetku, byť zatím nevyčíslitelnou. Autor příspěvku považuje tento seminář za příležitost k zahájení diskuse o změně tohoto produkčního přístupu směrem k hledání vyváženosti s přístupem zohledňujícím biodiverzitu a péči o půdu.

Milan Košulič (autor bude vděčný za připomínky, případně doplnění k tomuto příspěvku)

 

Záznam on-line semináře

Petr Kjučukov: Popis DONH Samechov – základní údaje (obdrželi účastníci na místě, jde o zkrácenou verzi kompletního průvodce ukázkami)

Prezentace jednotlivých přednášejících: Miroslav Svoboda, Tomáš Vrška (bude doplněno), Petr Kjučukov

Literatura, vztahující se k tématu:

Petr Kjučukov: Klíčové faktory pro ochranu lesní biodiverzity ve střední Evropě: Review

Ekologické lesnictví je myšlenka, nikoliv univerzální recept. Rozhovor s Petrem Kjučukovem v LP 12/2022

Petr KjučukovLesnický management a ochrana biodiverzity. Disertační práce, 2022

Miloslav Singer: Ekologické lesnictví. Internetový časopis

Radek Bače, Miroslav Svoboda: Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích

Aplikace „Lesodiverzita“ pro evidenci biotopových stromů a jejich podrobný popis

 

Více informací

Ekologické lesnictví, představení koncepce s exkurzí na DONH Samechov

Novinky

Aktualizováno 18.9.2023: Seznam přihlášených

DONH Samechov je prvním demonstračním objektem Pro Silva Bohemica v ČR, zaměřeným na koncept ekologického lesnictví a jeho základní atributy: hospodaření při zachování biodiverzity, napodobování režimu přírodních disturbancí s využitím tzv. biologického dědictví disturbancí. Na on-line semináři 3.10.2023 večer bude představena koncepce a její základní myšlenky i praktické zkušenosti s tímto hospodařením. Součástí semináře bude moderovaná diskuse o tomto v ČR novém hospodářském konceptu.

Při následné exkurzi do DO Samechov 5.10.2023 bude možné diskutovat přímo u konkrétních ukázek v porostech. Doporučuje se účast na obou akcích, avšak není to podmínkou. Kapacita exkurze je omezená. Další podrobnosti v pozvánce.

Přihláška

 

Více informací

Adapterra Awards podruhé

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Po Klokočné je ve finále soutěže inspirativních adaptačních projektů Adapterra Awards další čistě lesnický projekt: „Zvyšování rozmanitosti v lesích Centrálního Krušnohoří“. Jde o lesy města Božího Daru, kde je dlouholetým odborným lesním hospodářem Karel Picura, člen PSB, který je rovněž autorem projektu. Pokud vás projekt zaujal, podpořte jej hlasováním a dalším šířením. Hlasovat můžete zde: https://www.adapterraawards.cz/cs/Zvysovani-rozmanitosti-v-krusnohorskych-lesich

 

 

Více informací