Články v kategorii „Pro lesníky“

Příspěvky pro lesníky a odbornou veřejnost

Novinky 21.4.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Pavel Bednář obdržel Cenu Jiřího Nováka za výzkum modřínu (projekt LARIXUTOR):

https://silvarium.cz/lesnictvi/letosni-cena-ing-jiriho-novaka-byla-udelena-pavlu-bednarovi-za-vyzkum-modrinu

Gratulujeme!


Příspěvek k diskusi o ukládání uhlíku v lesních půdách: ZÁSOBY UHLÍKU V LESNÍCH PŮDÁCH A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – REVIEW, publikovaný v aktuálním vydání Zpráv lesnického výzkumu


Pozvánka na seminář, který představí revidovanou verzi Českého Standardu FSC a nástroje, které usnadní jeho zavedení. Seminář je určen jak pro stávající držitele certifikátu, tak pro vlastníky lesů nebo odběratele dřevní suroviny, kteří by se o FSC certifikaci lesů chtěli dozvědět více. Více informací, včetně registračního formuláře, najdete v pozvánce.


 

Nabídka práce:

Dear friends of the UNESCO beech WHS,

As already arranged long time ago, the Slovak team will take over my role as coordinator of the Unesco Beech WHS.

Can you help us to communicate the following vacancy for our new director in your network?

 

Are you ready to stand for old beech stands?

Then, apply for the position of director responsible for managing UNESCO serial property in 18 different countries. We are looking for inovative mind in terms of managing processes and projects and respectfull spirit towards outstanding value of old beech forests and people who care of them.

If you feel like a right person, apply until 26.4.2024 via link -> https://forms.gle/xrSpcJDQ1ooNsw8DA

More information about the position you will find here -> https://www.profesia.sk/praca/ministerstvo-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky/O4804712?mode=23

 

Kind regards,

Caroline Celis

 

Coordinator of Unesco WHS

“ Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“


 

Více informací

Novinky 13.4.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Finalizujeme pozvánku na volební členskou schůzi, která bude v již dříve zveřejněném termínu 16. – 17.5.2024 v Rožmitále pod Třemšínem.

Členové a členky, kteří dluží členské příspěvky, obdrželi od tajemníka osobní e-mail s výzvou k úhradě dlužné částky do 30.4.2024. Součástí výzvy je upozornění na ustanovení stanov PSB v čl. 10 písm. b, podle kterého nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě automaticky zaniká členství.

Na YouTube kanál PSB jsme přidali další bonus k filmu Naslouchat lesu – rozhovor s Tomášem Vrškou o inspiraci přirozenými lesy.

Více informací

Novinky 7.4.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Adaptace lesů

Profesor Tomáš Hlásny jako lídr nového výzkumného pracoviště při ČZU v Praze, zaměřeného na výzkum adaptace lesů, nás požádal o zveřejnění dotazníku, týkajícího se názorů na možnosti adaptace lesů na klimatickou změnu. Prosím podpořte tento výzkum vyplněním dotazníku, zabere vám to kolem 20 minut a je anonymní. Dotazník bude otevřený přibližně do 25.4.2024.

Odkaz na dotazník


Myslivost

Jan Duda vyhledal na internetu následující nahrávky. Rádi je zveřejňujeme, zejména informace od znalce rakouského prostředí Dr. Vodňanského jsou u nás myslím málo známé, a přitom důležité pro pochopení, jak by měla myslivost v normální demokratické společnosti fungovat:

Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivosti:

Myslihost 012 Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným o novele zákona o myslivost – YouTube

Rozhovor s Dr. Miroslavem Vodňanským o tom, jak je organizována a řízena myslivost v Rakousku (dvě nahrávky):

MysliHost 010 Organizace myslivosti v Rakousku (youtube.com)

MysliHost 013 Stavy a lovy zvěře v Rakousku (youtube.com)


 

Více informací

Novinky 24.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky, Pro veřejnost

Dokumentární film našich filmařů Karla a Lucie Svobodových Naslouchat lesu byl odvysílán dnes na ČT2. Nadále bude dostupný na iVysílání České televize na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15347441418-naslouchat-lesu/

Film byl vytvořen s podporou Norských fondů a České televize v rámci projektu, jehož řešitelem byla Mendelova univerzita v Brně a spoluřešitelem Pro Silva Bohemica. Ve filmu vystupuje Milan Hron a řada dalších členů PSB.

Rozhovor s autorem o filmu a procesu jeho vzniku najdete zde: rozhovor s Karlem Svobodou na Silvariu.

Prvotním výstupem projektu byla kniha Ekologie lesa – Jak se les mění a funguje. V loňském Ekolistu o knize vyšel článek z pera jednoho z editorů, Pavla Rottera.

Na následujících odkazech jsou slíbené „videobonusy“, které vznikly jako doplněk knihy Ekologie lesa. Zatím první tři, celkem jich bude osm. Po spuštění konkrétního videa si můžete v jeho popisu rozkliknout obsah, kde jsou jednotlivé otázky položené moderátorem a kde máte možnost si otevřít jen tu otázku, která vás aktuálně zajímá.

Více informací

Dokumentární film Naslouchat lesu

Novinky, Pro lesníky, Pro veřejnost

Projekt Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe

Pro Silva Bohemica měla tu čest být partnerem projektu „Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření“ (výzva REINE, Norské fondy 2014-2021, řešitel: MENDELU, spoluřešitel: Pro Silva Bohemica), jehož hlavním výstupem byla i nová učebnice Ekologie lesa – jak se les mění a funguje (dostupná zde).

Dokumentární film Naslouchat lesu

V rámci projektu vznikl i dokumentární film Naslouchat lesu, ve kterém vystupují někteří spoluautoři učebnice, a který přibližuje téma ekologie lesa a přírodě blízkého hospodaření široké veřejnosti. Film byl/bude uveden na festivalech dokumentárních filmů Ekofilm, Prague Science Film Festival, Agrofilm (SK), a Academia Film Olomouc.

24.3.2024 bude film odvysílaný na ČT2 a následně bude volně dostupný v iVysílání České televize na stránce pořadu. Zde bude dostupná i verze filmu s anglickými titulky.

Dokumentární film je určen pro širší veřejnost, zejména diváky se zájmem o přírodu a ekologii.

Trailer k filmu níže.

Rozhovor o vzniku filmu s jedním z autorů, Karlem Svobodou: odkaz na rozhovor na Silvariu

Video-bonusy

Po odvysílání filmu budou na Youtube kanálu Pro Silva Bohemica postupně uveřejněny i video-bonusy, které obsahují delší verze rozhovorů s odborníky vystupujícími ve filmu a které nabízejí užitečné informace a zkušenosti na témata jako je změna klimatu (Alexandr Ač a Radek Pokorný), lesní půda (Pavel Rotter), inspirace z přirozených lesů pro lesní hospodaření (Tomáš Vrška), ekologické lesnictví (Petr Kjučukov) a nízký a střední les (Jan Kadavý).

Video-bonusy jsou pak určeny především pro odbornější veřejnost, resp. pro diváky s hlubším zájmem o věc a můžou být využity i např. jako doplněk k výuce studentů.

Více informací

Novinky 17.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Nové číslo čtvrtletníku Ekologické lesnictví: https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2024/03/Ekologicke-lesnictvi-c.-4-brezen-2024.pdf

Pořad České televize, který podává přehled o současném dění okolo novely zákona o myslivosti: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/224562248410006/

Na stránce https://prosilvabohemica.cz/poradenstvi/skody-zpusobene-zveri/ byla vložena aktuální verze tabulky pro výpočet škod zvěří, kde byly aktualizovány tabulkové hodnoty dle vyhl. 440/2023 Sb., účinné od 1.1.2024.

PREZENTACE doc. Tomáše Kušty (ČZU Praha), kterou v loňském roce doprovázel svou přednášku v rámci workshopu „Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe“

 

Více informací

Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe

Novinky, Pro lesníky

Zveřejňujeme prezentaci doc. Tomáše Kušty (ČZU Praha), kterou v loňském roce doprovázel svou přednášku v rámci workshopu „Rovnováha mezi vegetační složkou a zvěří v lese – jak společně vytvořit regionální příklad dobré praxe“, probíhajícího již třetím rokem v Liberci.

Souborem opatření v myslivecké praxi přispívají v dané honitbě k harmonizaci vztahu mezi zvěří a prostředím. Významnou motivací ke změnám myslivecké praxe byly obavy z hrozících škod, které by mohli uplatňovat vlastníci honebních pozemků. Jedná se např. o intenzivní intervalové lovy s dlouhými obdobími „klidu zbraní“, včasné provedení plánovaného odlovu (v zimě už musí mít zvěř klid), celkové navýšení lovu srnčí zvěře na 7-8 ks/100 ha ročně, výrazné zvýšení lovu srn s cílem dosáhnout poměru pohlaví 1:1, apod.

Odkaz na prezentaci

Více informací

Novinky 3.3.2024

Bleskové zprávy, Pro lesníky

Na zřejmě poslední schůzi rozšířeného výboru v tomto volebním období, která se konala ve Křtinách 22.3.2024, jsme projednávali zejména přípravu na volební výroční členskou schůzi, která bude v Rožmitálu 16. – 17. května 2024 a která bude spojena s exkurzí v lesích Arcibiskupství pražského na polesí Rožmitál. Na členské schůzi musíme dle stanov zvolit nového předsedu, nové členy výboru a kontrolní komise. Na jednání jsme rozhodli navrhnout rozdělení role tajemníka a hospodáře na více rolí, z nichž většinu nemusí nutně plnit volený člen výboru, typicky například roli účetního, správce webu a podobně. Podrobnosti o navržených rolích a jejich náplni budou předmětem samostatného dopisu s výzvou členům, aby nabídli své schopnosti pro jednotlivé role.


Informace o semináři s exkurzí ve Křtinách 23.2.2024: Kontrolní metody HÚL v praxi přírodě blízkého hospodaření podle novelizované vyhl. č. 84/1996 Sb. včetně prezentovaných příspěvků a terénního průvodce.


Dokumentární film připravený společně Lesy ČR a ČMMJ o problematice škod zvěří: odkaz na film

Více informací