Novinky 21.4.2024

Pavel Bednář obdržel Cenu Jiřího Nováka za výzkum modřínu (projekt LARIXUTOR):

https://silvarium.cz/lesnictvi/letosni-cena-ing-jiriho-novaka-byla-udelena-pavlu-bednarovi-za-vyzkum-modrinu

Gratulujeme!


Příspěvek k diskusi o ukládání uhlíku v lesních půdách: ZÁSOBY UHLÍKU V LESNÍCH PŮDÁCH A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – REVIEW, publikovaný v aktuálním vydání Zpráv lesnického výzkumu


Pozvánka na seminář, který představí revidovanou verzi Českého Standardu FSC a nástroje, které usnadní jeho zavedení. Seminář je určen jak pro stávající držitele certifikátu, tak pro vlastníky lesů nebo odběratele dřevní suroviny, kteří by se o FSC certifikaci lesů chtěli dozvědět více. Více informací, včetně registračního formuláře, najdete v pozvánce.


 

Nabídka práce:

Dear friends of the UNESCO beech WHS,

As already arranged long time ago, the Slovak team will take over my role as coordinator of the Unesco Beech WHS.

Can you help us to communicate the following vacancy for our new director in your network?

 

Are you ready to stand for old beech stands?

Then, apply for the position of director responsible for managing UNESCO serial property in 18 different countries. We are looking for inovative mind in terms of managing processes and projects and respectfull spirit towards outstanding value of old beech forests and people who care of them.

If you feel like a right person, apply until 26.4.2024 via link -> https://forms.gle/xrSpcJDQ1ooNsw8DA

More information about the position you will find here -> https://www.profesia.sk/praca/ministerstvo-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky/O4804712?mode=23

 

Kind regards,

Caroline Celis

 

Coordinator of Unesco WHS

“ Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“