Podpořili nás

Na tomto místě uvádíme jména dárců, kteří přispěli jakýmkoliv finančním darem na činnost našeho spolku a souhlasili se zveřejněním svého jména a případně i výše a účelu použití příspěvku. 

Přispět můžete zasláním jakékoliv částky na číslo účtu 2502093699/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte „dar“. Na vyžádání vám zašleme darovací smlouvu a potvrzení o daru.

Veškeré běžné a provozní náklady si hradíme z vlastních zdrojů. Vaše dary, pokud je nebudete chtít výslovně určit na přesný účel, budou použity na vzdělávací akce zaměřené především na propagaci a rozšiřování informací o nepasečném hospodaření. Tyto naše aktivity přispívají k tomu, že přibývá šetrně hospodařících lesníků, a tím i plocha pestřejších a odolnějších lesů. Váš dar bude zanesen do účetnictví našeho spolku a uveden ve výroční zprávě.

Dosud nás podpořili:

Datum Jméno dárce Hodnota daru (Kč) Účel použití
23.5.2019 člen PSB, nepřeje si uvést jméno 900  
5.8.2019 Renatechnik, s.r.o. 20000 studijní cesta do Švýcarska
9.8.2019 Domesi, s.r.o. 5000 studijní cesta do Švýcarska
4.9.2019 Dřevozpracující družstvo Lukavec 7000 studijní cesta do Švýcarska
24.6.2020 Nadace Ivana Dejmala 20000 publikace pro lesnickou veřejnost
9.10.2020 člen PSB, nepřeje si uvést jméno 300  
24.2.2023 člen PSB, Ondřej Surý 500