Základní informace

Smyslem činnosti Pro Silva Bohemica je hledání a snaha o největší možné využití přírodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů nebo užitků, očekávaných vlastníkem a vyžadovaných společností. V praxi to znamená hledání a ověřování tzv. přírodě blízkých, nepasečných způsobů obhospodařování lesa, kde významnou součástí hospodářského výsledku je přiměřeně únosná minimalizace vkladů do usměrňování růstových procesů lesa. Podrobnější a souhrnnější přehled o programových otázkách a cílech hnutí Pro Silva najdete v sekci Programové dokumenty.

Pro Silva Bohemica byla založena v roce 1995 v Brně jako základní pobočka České lesnické společnosti, o.s. (ČLS) s celorepublikovou působností. Od 1.1.2014 do 31.12.2021 byla Pro Silva Bohemica v souladu s novým Občanským zákoníkem pobočným spolkem České lesnické společnosti, z.s. Koncem roku 2021 došlo usnesením členské schůze (7.10.2021 v Hradci Králové) k formálnímu odtržení od České lesnické společnosti, z.s. Od 1.1.2022 působí Pro Silva Bohemica jako samostatný zapsaný spolek s názvem Pro Silva Bohemica, z.s. a řídí se vlastními stanovami schválenými ustavující členskou schůzí dne 9.12.2021 (se změnou v čl. 20 schválenou členskou schůzí 28.4.2022 ve Křtinách)

Pro Silva Bohemica je od svého vzniku řádným členem mezinárodního hnutí Pro Silva, které bylo založeno v roce 1989 na ustavujícím setkání ve Slovinsku.

Pro Silva Bohemica je registrována na adrese Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně:

Pro Silva Bohemica, z.s.
Zemědělská 810/3
61300 Brno – Černá Pole

IČ 14098130

číslo účtu (nové od 3.1.2022): 2502093699/2010

IBAN: CZ8920100000002502093699

Podle stanov spolku schválených na ustavující schůzi 9.12.2021 jsou na tříleté období voleny orgány spolku – předseda (statutární orgán), výbor a kontrolní komise. Na ustavující schůzi byli do jednotlivých orgánů zvoleni stejní členové, jako na členské schůzi pobočného spolku v září 2020:

předseda: Milan Hron, lesní správce soukromých a obecních lesů
místopředseda: Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
tajemník: Milan Košulič, důchodce
hospodář: do r. 2022: Antonín Martiník, Akademický pracovník – odborný asistent – Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF), od r. 2022 Milan Košulič
člen výboru: Tomáš Vrška, ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
člen výboru: Pavel Starý,  jednatel, Diecézní lesy Hradec Králové

kontrolní komise:

předseda: Jaroslav Ponikelský
člen: Aleš Erber
člen: Libor Hort

Kromě volených členů výboru je podle stanov zřízen tzv. rozšířený výbor, jehož členové jsou na základě souhlasu oslovených členů spolku jmenováni předsedou vždy na jeho volební období. Členové rozšířeného výboru tvoří spolu s výborem poradní sbor, který by měl přinášet nové nápady pro činnost sdružení, kritickou reflexi naší činnosti, novinky z našeho oboru. Současně členové rozšířeného výboru tvoří první linii spolupracovníků, na které se výbor obrací s prosbou o pomoc při řešení svých úkolů. Pro období září 2020 – květen 2024 jsou členy rozšířeného výboru:

Miroslav Červený
Pavol Dendys (zemřel 30.12.2022)
Jan Duda
Aleš Erber
Vladislav Ferkl
Tomáš Foit
Jiří Fučík
Václav Jansa
Radek Kajfosz
Jan Kozel
Lukáš Linhart
Jiří Pavlík
Robert Polách
Pavel Rotter
Richard Štengl
Karel Švéda
Petr Válek
Jiří Zahradníček

Seznam členů:

Pro Silva Bohemica, z.s.  měla k 31.12.2023 celkem 278 členů z celé ČR, včetně několika členů ze Slovenska.

Orgány spolku v minulých volebních obdobích